ĐÀO TẠO ONLINE

Trung tâm đào tạo Đầu bếp số 1 Việt Nam

Nhân vật sự kiện

Dương Lệ

Gordon Ramsay nổi tiếng với sự chính xác và khả năng làm việc áp đặt

Julia Child

Julia Child được biết đến với sự tự tin, vui vẻ trong bếp và sự

Tâm Đặng

Phong Cách Nấu Ăn: Christina Tosi nổi tiếng với sự sáng tạo trong lĩnh vực

La Tiểu Hoan

Massimo Bottura là đầu bếp người Ý nổi tiếng với sự sáng tạo và hiện